TalentToolBox

 

Het benutten van alle talenten die je bezit, geeft kleur, voldoening en richting aan je leven. Als jij weet wat je de wereld te bieden hebt, sta je in jouw kracht. Jouw kracht brengt je waar je wezen wilt.

 

Mijn jarenlange samenwerking met talenten, zowel op als achter een podium, heeft me doen inzien dat een specifiek talent altijd ondersteund wordt door andere en minder zichtbare sub-talenten. Deze sub-talenten krijgen veel minder aandacht, maar spelen een grote rol in het uiteindelijke succes.

 

Het samenstellen van jouw persoonlijke TalentToolBox bestaat uit het benoemen van hoofd- en sub-talenten. De TalentToolBox is een op maat samengestelde en persoonlijke talenten-kit met bijbehorende handleiding: welke talenten kan ik op welk moment op welke manier inzetten. Je leert  psychologische en strategische instrumenten ontwikkelen die je nodig hebt om  jezelf te “updaten” voordat iemand anders je de format geeft waar je in moet passen.

 

Zeker in een snel veranderende wereld is het van belang om je eigen TalentToolBox op orde te hebben, want soms is lastig koers houden, vooral als de algemene koers niet bij je persoonlijke weg lijkt te passen. Om te weten hoe je deze en andere veranderingen om kan gaan, is het belangrijk dat je weet wie je bent, welke talenten je hebt zodat je ze optimaal kunt benutten. Zo wordt en blijf je de baas in en over je eigen leven: ben je klaar voor de 

Talent centraal zetten geeft enorm veel voldoening, plezier en richting in je leven.

 

Je weet waar je je bed voor uitkomt; waar je je energie aan besteed; wat jij kan en wilt betekenen voor jezelf en jouw omgeving. Deze ervaring gun ik elke jonge en elke volwassen vrouw, op school, tijdens de studie en in de carrière, in elke fase van haar leven.

 

Door te onderzoeken wat jouw talenten zijn, krijg je inzicht in je kracht, unieke kwaliteiten en valkuilen.

Talentenonderzoek biedt een frisse kijk op jezelf en op de wereld, het vergroot zelfkennis en zelfsturing. Het ontwikkelen van talent geeft je autonomie en inzicht in persoonlijke strategieën en patronen, in korte en lange termijn doelen. 

 

Hoe werk ik? 

 

Mijn coaching start bij wat jij al kan en nog wilt bereiken.

Samen met jou sta ik stil en creëer ‘jij-tijd’: momenten om na te denken over wie je bent, wat je wil, wat je kan: past wat ik doe nog wel bij mij? 

Je zet de ramen in je hoofd open en onderzoekt vertrouwde, veilige ideeën en gooit versleten, vastgeroeste en afgedragen idealen weg. Je denkt na over essentiële waarden en normen en stelt een frisse, nieuwe mindset samen. 

 

Je leert dus geen kunstje, want jij stippelt een nieuwe route uit en zit zelf aan het stuur van jouw leven.  

  

Neem de tijd voor dit proces, het is de altijd moeite waard: jij bent altijd de moeite waard